V Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Heweliusza

w Legnicy

 

HARMONOGRAM

 ZAJĘĆ, IMPREZ I ŚWIĄT SZKOLNYCH I PAŃSTWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

I SEMESTR

1) 26 sierpnia 2014 r. - Egzaminy maturalne poprawkowe - część pisemna

2) 26 sierpnia 2014 r. - Egzaminy maturalne poprawkowe - część ustna

3) 26 i 27 sierpnia 2014 r. - Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I i II V LO

4) 01 września 2014 r. godz. 9.00 - Rozpoczęcie roku szkolnego

5) 03 września 2014 r. godz. 10.35 - Kiermasz podręczników

6) 04 września 2014 r. godz. 17.00 - Spotkanie rodziców uczniów klas II i III

7) 09 września 2014 r. godz. 17.00 - Ślubowanie uczniów klas I

8) 09 września 2014 r. godz. 19.00 - Spotkanie klasowych Rad Rodziców (aktualizacja składu Rady Rodziców)

9) 25-26 września 2014 r. - Festiwal Nauki

10) 30 września 2014 r. - Termin składania deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych

11) 03 października 2014 r. - Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

12) 10 października 2014 r. godz. 13.00 - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13) 14 października 2014 r. - Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć szkolnych)

14) 01 listopada 2014 r. – Święto Zmarłych

15) 07 listopada 2014 r. godz. 13.00 - Wieczornica Poświęcona rocznicy Odzyskania Niepodległości

16) 11 listopada 2014 r. – Dzień Odzyskania Niepodległości (dzień wolny od zajęć)

17) 13 listopada 2014 r. godz. 17.00 - Wywiadówka śródokresowa

18) Listopad 2014 r. - Matury próbne

19) 12 grudnia 2014 r. - Termin powiadamiania rodziców na piśmie o przewidywanej ocenie niedostatecznej

20) 22-31 grudnia 2014 r. - Zimowa przerwa świąteczna

21) 01 stycznia 2015 r. - Nowy Rok

22) 06 stycznia 2015 r. - Trzech Króli

23) 12 stycznia 2015 r. - Wystawienie ocen semestralnych

24) 13 stycznia 2015 r. - Rada klasyfikacyjna

25) 15 stycznia 2015 r. godz. 17.00 - Wywiadówka semestralna

26) 16 stycznia 2015 r. - Zakończenie I semestru

27) 19 stycznia – 1 lutego 2015 r. - Ferie zimowe

28) 07 lutego 2015 r. - Studniówka