V Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Heweliusza

w Legnicy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ, IMPREZ, ŚWIĄT SZKOLNYCH I PAŃSTWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - (I PÓŁROCZE)

01 września 2016 r. godz. 900            - Rozpoczęcie roku szkolnego

06 września 2016 r. godz. 1035          - Kiermasz podręczników.

07 września 2016 r. godz. 1700          - Spotkanie uczniów klas I z rodzicami. - Ślubowanie uczniów klas I.

08 września 2016 r. godz. 1700          - Spotkanie rodziców uczniów klas II i III

08 września 2016 r. godz. 1800          - Spotkanie klasowych Rad Rodziców (aktualizacja składu Rady Rodziców)

22-24 września 2016 r.                      - Festiwal Nauki -Dni Fantastyki (23-25.09)

26 września 2016 r.                           – Prezentacja filmu Walijczyków

30 września 2016 r.                           - Termin składania deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych.

30 września 2016 r.                          - Wybory do SU

13 października 2016 r. godz. 1300   - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2016 r.                  - Dzień Edukacji Narodowej(dzień wolny od zajęć szkolnych)

31 października 2016 r.                  - Dzień wolny od zajęć

01 listopada 2016 r.                        - Wszystkich Świętych  

10 listopada 2016 r. godz.:1200          - Wieczornica Poświęcona rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2016 r.                        - Dzień Odzyskania Niepodległości (dzień wolny od zajęć)

17 listopada 2016 r. godz.: 1700         - Wywiadówka śródokresowa

22 listopada 2016 r. godz. 900           - Matura próbna z języka polskiego

23 listopada 2016 r. godz. 900           - Matura próbna z matematyki

24 listopada 2016 r. godz. 900       - Matura próbna z języka obcego

25 listopada 2016 r. godz. 900          - Matura próbna (przedmiot wybrany)

16 grudnia 2016 r.                          - Termin powiadamiania rodziców na piśmie o przewidywanej ocenie niedostatecznej

23-31 grudnia 2016r.                     - Zimowa przerwa świąteczna

01 stycznia 2017 r.                         - Nowy Rok

06 stycznia 2017 r.                         - Trzech Króli  

16 stycznia 2017 r.                        - Wystawienie ocen semestralnych

17 stycznia 2017 r. godz.:1430          - Rada klasyfikacyjna

19 stycznia 2017 r. godz.1700           - Wywiadówka semestralna

20 stycznia 2017 r.                      - Zakończenie I semestru

11 lutego 2017 r.                         - Studniówka

13-26.02.2017 r.                         - Ferie zimowe