V Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Heweliusza

w Legnicy

 

HARMONOGRAM

 ZAJĘĆ, IMPREZ I ŚWIĄT SZKOLNYCH I PAŃSTWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 (II PÓŁROCZE)

 

Harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych


Harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

 

01 września 2014 r. godz. 900              Rozpoczęcie roku szkolnego

03 września 2014 r. godz. 1430           Kiermasz podręczników

04 września 2014 r. godz. 1700

Spotkanie wychowawców klas II i III z rodzicami uczniów

05 września 2014 r. godz. 1700  

Spotkanie wychowawców klas I z rodzicami uczniów

Ślubowanie uczniów klas I

05 września 2014 r. godz. 1900  

Spotkanie Klasowych Rad Rodziców - aktualizacja składu Rady Rodziców