V Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Heweliusza

w Legnicy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ, IMPREZ I ŚWIĄT SZKOLNYCH I PAŃSTWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - (II PÓŁROCZE)

25 stycznia 2016 r.      – Rozpoczęcie II semestru

28 stycznia 2016  godz. 9.50 – Apel podsumowujący I semestr

18 lutego 2016 r.         - Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej po I semestrze

30 stycznia 2016 r.      – Studniówka

1-14 lutego 2016 r.      - Ferie zimowe 

do 7 lutego 2016 r.       –Zebranie od uczniów  deklaracji ostatecznych

04 marca 2016 r.      – Ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych

10 marca 2016, godz. 14:30 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej – szkoleniowe

07-09 marca 2016r. – Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkół średnich

 ….  marca 2016r.  – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

21  marca 2016r. godz. 10:00 - 17:00  – Dzień otwarty

24-29 marca 2016r. – Wiosenna przerwa świąteczna

7 kwietnia 2016r. – Posiedzenie Rady Pedagogicznej – szkoleniowe

14 kwietnia 2016r. godz. 17.00 – Wywiadówka klas I – II 

22 kwietnia 2016r., godz. 14:00 - 17:00  – Dzień otwarty

23 kwietnia 2016r. godz. 10:00 - 13:00  – Dzień otwarty

25 kwietnia 2016r. – wystawienie ocen w klasach III

26 kwietnia 2016r. godz. 14.30 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna klas III

29 kwietnia 2016r. godz. 11.00 – Zakończenie zajęć w klasach III. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły

29 kwietnia 2016r., godz. 12.00 – Wieczornica z okazji 3 maja

02, 03, 04, 05,06 maja 2016r. – Dni wolne od zajęć (klasy I i II)

04 – 27 maja 2016r. – Część ustna i pisemna egzaminu maturalnego według harmonogramu

26 maja 2016r. – Dzień wolny od zajęć – Boże Ciało

27 maja 2016r. – Dzień wolny od zajęć

20 czerwca 2016r. – Wystawienie ocen końcowych w klasach I – II

21 czerwca 2016r. – Klasyfikacja klas I – II

24 czerwca 2016r. godz. 9.00 – Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

……  czerwca 2016r. godz. 11.00 – Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące całoroczną pracę

05  lipca 2016-rozdanie świadectw  dojrzałości

(rozdanie świadectw dojrzałości po poprawkach- 12 września 2016)

Do 08  lipca 2016-pisemne oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

23 sierpnia 2016 (wtorek)` godz.9.00 -poprawkowy egzamin maturalny: część ustna

23 sierpnia 2016 (wtorek)  godz.9.00 -poprawkowy egzamin maturalny: część pisemna

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:

02.11.2015 (poniedziałek)

02.05.2016 (poniedziałek)

04.05.2016 (środa)

05.05.2016 (czwartek)

06.05.2016 (piątek)

27.05.2016 (piatek)