V Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Heweliusza

w Legnicy

 

HARMONOGRAM

 ZAJĘĆ, IMPREZ I ŚWIĄT SZKOLNYCH I PAŃSTWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 • 02 lutego 2015 r.         – Rozpoczęcie II semestru

 • do 7 lutego 2015 r.       –Zebranie od uczniów deklaracji ostatecznych

 • 7 lutego 2015 r.           – Studniówka

 • 10 lutego 2015 r.           – Dzień Talentów

 • 13 lutego 2015 godz. 9.50 – Apel podsumowujący I semestr

 • 05 marca 2015 r.     – Ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych

 • 16-18 marca 2015r. – Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkół średnich

 • ….. marca 2015r. – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

 • 20 marca 2015r. godz. 10:00 - 17:00 – Dzień otwarty

 • 02-07 kwietnia 2015r. – Wiosenna przerwa świąteczna

 • 16 kwietnia 2015r. godz. 17.00 – Wywiadówka klas I – II

 • 17 kwietnia 2015r., godz. 14:00 - 17:00 – Dzień otwarty

 • 18 kwietnia 2015r. godz. 11:00 - 13:30 – Dzień otwarty

 • 20 kwietnia 2015r. – wystawienie ocen w klasach III

 • 21 kwietnia 2015r. godz. 14.30 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna klas III

 • 24 kwietnia 2015r. godz. 11.00 – Zakończenie zajęć w klasach III. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły

 • 30 kwietnia 2015r., godz. 12.00 – Wieczornica z okazji 3 maja

 • 01, 04, 05, 06 maja 2015r. – Dni wolne od zajęć (klasy I i II)

 •  04 – 29 maja 2015r. – Część ustna i pisemna egzaminu maturalnego według harmonogramu

 • 04 czerwca 2015r. – Dzień wolny od zajęć – Boże Ciało

 • 05 czerwca 2015r. – Dzień wolny od zajęć

 • 22 czerwca 2015r. – Wystawienie ocen końcowych w klasach I – II

 • 23 czerwca 2015r. – Klasyfikacja klas I – II

 • 26 czerwca 2015r. godz. 9.00 – Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • 30 czerwca 2015-rozdanie świadectw dojrzałości (rozdanie świadectw dojrzałości po poprawkach- 11 września 2015)

 • do 4 lipca 2015-pisemne oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

 • 25 sierpnia 2015 (wtorek)` godz.9.00 -poprawkowy egzamin maturalny: część ustna

25 sierpnia 2015 (wtorek)` godz.9.00 -poprawkowy egzamin maturalny: