V Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Heweliusza

w Legnicy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ, IMPREZ I ŚWIĄT SZKOLNYCH I PAŃSTWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - (I PÓŁROCZE)

1) 25 sierpnia 2015 r.                            - Egzaminy maturalne poprawkowe-część pisemna

2) 25 sierpnia 2015 r.                            - Egzaminy maturalne poprawkowe - część ustna

3) 25 i 26 sierpnia 2015 r.                      - Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I i II V LO

4) 31 sierpnia 2015 r. godz. 10.00           - Posiedzenie Rady Pedagogicznej inaugurujące nowy rok szkolny 2015/2016

5) 01 września 2015 r. godz. 9.00            - Rozpoczęcie roku szkolnego

6) 03 września 2015 r. godz. 10.35          - Kiermasz podręczników.

7) 10 września 2015 r. godz. 17.00          - Spotkanie rodziców uczniów klas II i III                                                                                                                                                                                                                                                                  

8) 04 września 2015 r. godz. 17.00          -  Spotkanie uczniów klas I z rodzicami. Ślubowanie uczniów klas I .   

9) 10 września 2015 r. godz. 18.00          - Spotkanie klasowych Rad Rodziców (aktualizacja składu Rady Rodziców)

10) 17 września 2015 r. godz.:14.30        - Rada Pedagogiczna-szkoleniowa   

11) 18-23 września 2015 r.                     - Festiwal Nauki

12) 30 września 2015 r.                          - Termin składania deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych.

13) 30 września  2015 r.                         - Wybory do SU

14) 13 października 2015 r. godz. 11:00    - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

15) 14 października 2015 r.                  - Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć szkolnych)

16) 22 października 2015 r. godz.:14:30    - Posiedzenie Rady Pedagogicznej- szkoleniowe

17) 01 listopada 2015 r.                        – Święto Zmarłych (dzień wolny od zajęć szkolnych)

18) 10 listopada 2015 r. godz.:13:00         - Wieczornica Poświęcona rocznicy Odzyskania Niepodległości

19) 11 listopada 2015 r.                        – Dzień Odzyskania Niepodległości (dzień wolny od  zajęć)

20) 19 listopada 2015 r. godz.: 17:00        - Wywiadówka śródokresowa

21) 24 listopada 2015 r. godz. 9.00           - Matura próbna z języka polskiego

22) 25 listopada 2015 r. godz. 9.00           - Matura próbna z matematyki

23) 26 listopada 2015 r. godz.  9.00          - Matura próbna z języka obcego

24) 26 listopada 2015 r. godz.:14.30         - Posiedzenie Rady Pedagogicznej - szkoleniowe

25) 27 listopada 2015 r. godz.  9.00          - Matura próbna (przedmiot wybrany)

26) 18  grudnia 2015 r.                           - Termin powiadamiania rodziców na piśmie o przewidywanej ocenie niedostatecznej 

27) 10 grudnia 2015 r. godz.:14.30           - Posiedzenie Rady Pedagogicznej - szkoleniowe

28) 23-31 grudnia 2015 r.                     - Zimowa przerwa świąteczna

29) 01 stycznia 2016 r.                         - Nowy Rok (dzień wolny od zajęć szkolnych)

30) 06 stycznia 2016 r.                         - Trzech Króli (dzień wolny od zajęć szkolnych)

31) 18 stycznia 2016 r.                            - Wystawienie ocen semestralnych

32) 19 stycznia 2016 r.  godz.:14.30         -  Rada klasyfikacyjna

33) 21  stycznia 2016 r. godz.17.00           - Wywiadówka semestralna

34) 22 stycznia 2016 r.                            - Zakończenie I semestru

35)  …………. 2016 r.                                - Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej po I semestrze

36) 30 stycznia 2016 r.                            - Studniówka klas III

37) 1-14 lutego 2016 r.                         - Ferie zimowe

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016:

02.11.2015 (poniedziałek)

02.05.2016 (poniedziałek)

04.05.2016 (środa)

05.05.2016 (czwartek)

06.05.2016 (piątek)

27.05.2016 (piatek)